Obrađeni rezultati nakon prvog dana upisa (liste su trenutnog i informativnog karaktera)

U prilogu su rezultati nakon obrade prijava tokom prvog dana upisa. Upis traje do četvrtka 25.06.2020. godine u 15:00 sati. U svaki razred se upisuje po 18 učenika. Učenici koji se već nalaze ispod 18. mjesta, bi trebalo da dođu u što skorijem roku ponovo u školu da predaju prijavu za neki drugi obrazovni profil (u skladu sa osvojenim brojem bodova).

Related Post