Raspored učionica za prva dva časa

Prva dva časa će se održati prema rasporedu u prilogu, a za ostale časove razredne starješine će pročitati raspored učionica.

Želimo vam sretan početak 2020/21. školske godine !!!

JU Tehnička škola Brčko distrikt

Related Post