Raspored časova / Распоред часова

U petak, 12.03.2021. godine u 14:30 časova, je održan sastanak svih direktora srednjih i osnovnih škola sa gradonačelnikom, šefom Odjeljenja i šefovima pododjeljenja. Зbog eskalacije epidemiološke situacije, donesena je odluka da se nastavni čas skrati na 35 minuta i da se odluka o radnim subotama suspenduje. Takođe, gradonačelnik je istakao da će se za odjeljenja koja odu u izolaciju kao i u slučaju eventualnog potpunog prekida nastave pronaći model koji će omogućiti kontinuitet nastavnog procesa (online nastava). Naravno, ovo je tek najava, ništa nije zvanično donešeno. Očekujemo da će sledeće sedmice biti donešene zvanične odluke.
S obzirom na skraćenje nastavnog časa, nova satnica časova će biti:

1. smjena

1. čas – 07:00 do 07:35
2. čas – 07:40 do 08:15
3. čas – 08:20 do 08:55

veliki odmor – 08:55 do 09:15

4. čas – 09:15 do 09:50

5. čas – 09:55 do 10:30

6. čas – 10:35 do 11:10

7. čas – 11:15 do 11:50

2. smjena

1. čas – 12:15 do 12:50
2. čas – 12:55 do 13:30
3. čas – 13:35 do 14:10

veliki odmor – 14:10 do 14:30

4. čas – 14:30 do 15:05

5. čas – 15:10 do 15:45

6. čas – 15:50 do 16:25

7. čas – 16:30 do 17:05

Related Post